Grochów przyjazny dla mieszkańców i gości

Szpital „Szaserów”

507 0

Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej

Centralny Szpital MON w Warszawie, zlokalizowany przy ulicy Szaserów 128 jest ośrodkiem klinicznym, dydaktycznym, konsultacyjnym i naukowo-badawczym dla wojskowej służby zdrowia.
Szpital oferuje lecznictwo stacjonarne i ambulatoryjne, dysponuje rozbudowanym zapleczem diagnostycznym.

Rejestracja
Informacja Medyczna
czynna codziennie w godzinach 7.00 – 19.00
tel: (22) 681 76 66; (22) 810 80 89

Oddział przyjęć
tel: (22) 810 08 16 (czynny całą dobę)

Nocna pomoc medyczna
poniedziałek – piątek w godz. 18.00-7.30
soboty, niedziele i święta – cała doba
tel. cywilny: (022) 610 02 41; tel. wojskowy – 818 530

Poradnia specjalistyczna
Rejestracja czynna: poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 18.00

Przy Szpitalu działa wiele ośrodków i klinik, m.in.:

 • Ośrodek Kliniczny Chorób Głowy i Szyi
 • Ośrodek Kliniczny Chorób Serca i Naczyń
 • Ośrodek Kliniczny Chorób Układu Pokarmowego, Oddechowego, Chorób Rozrostowych, Endokrynologii i Ginekologii
 • Ośrodek Kliniczny Schorzeń Narządu Ruchu, Traumatologii i Psychoneurologii
 • Ośrodek Kliniczny Intensywnej Terapii i Opieki Specjalnej
 • Ośrodek Diagnostyki Medycznej
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej
 • Klinika Dermatologiczna
 • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Poradnie Specjalistyczne (Na terenie poradni realizuje się świadczenia zdrowotne w ramach umowy z NFZ).

Szpital powstał w 1964 r. z połączenia 1 Wojskowego Szpitala Okręgowego zlokalizowanego przy ul. Nowowiejskiej i 2 Centralnego Szpitala Klinicznego WAM przy ul. Koszykowej. Przez wiele lat zmieniał swoje nazwy (obecna funkcjonuje od 2002 roku). Funkcję dyrektora placówki pełni gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Misją Szpitala jest leczenie bez barier, co oznacza:

 1. świadczenie usług medycznych na najwyższym światowym poziomie, wszystkim osobom, niezależnie od rodzaju ubezpieczenia, wieku, płci, czy miejsca zamieszkania
 2. efektywne wdrażanie najnowszych rozwiązań na polu diagnostyki i leczenia oraz udział w badaniach naukowych
 3. stałe dążenie do osiągnięcia pozycji lidera w wybranych dziedzinach świadczeń medycznych
 4. racjonalny dobór personelu i podnoszenie jego kwalifikacji
 5. poprawę jakości usług, bezpieczeństwa, informacji i BHP
 6. utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PE-EN ISO 9001:2009

W 2012 roku przy szpitalu oddano do użytku sanitarne lądowisko. Na terenie Szpitala w Hotelach Pracowniczych istnieje możliwość zakwaterowania rodzin odwiedzających pacjentów.

Odpowiedz