Grochów przyjazny dla mieszkańców i gości

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

661 0

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Urząd Dzielnicy Praga-Południe jest częścią Urzędu miasta Warszawy, przy pomocy którego Zarząd Dzielnicy wykonuje swoje zadania. Zlokalizowany jest na ulicy Grochowskiej 274, (tel: Centrala urzędu 22 44 35 555)
Urzędem zarządza Burmistrz Dzielnicy Tomasz Kucharski.

Urząd działa:

  • w poniedziałki w godz. 8.00-18.00,
  • od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00 .

Główne wydziały Urzędu:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG)
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy (WGN)
Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN)
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR)
Wydział Kadr dla Dzielnicy (WKD)
Wydział Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy (WKS)
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ)
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD)
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)
Wydział Prawny dla Dzielnicy (WPR)
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (WSZ)
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP)
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzienicy (WZL)
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy (KM)
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy (KW)
Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy (ZGO)

W 2009 roku Urząd zajął II miejsce w konkursie na ,,Najlepszy Wydział Obsługi Mieszkańców’’. Otrzymał także wyróżnienie od Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz dla Burmistrza Tomasza Kucharskiego za szczególne osiągnięcia w poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta st. Warszawy.

Urząd obejmuje nadzór nad rewitalizacją Dzielnicy Praga-Południe i dzielnic ościennych, w tym Praga-Północ i Targówek. Najnowsze wsparcie skierowane zostanie na obszary problemowe wyznaczone w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji Miasta st. Warszawy do 2022 r.
Obszar rewitalizowany (problemowy) na terenie Dzielnicy Praga-Południe obejmuje teren osiedla Kamionek oraz cześć Grochowa i osiedla Kinowa do Ronda Wiatraczna i Al. Waszyngtona.

Organizowane wydarzenia sportowe, imprezy kulturalne, inwestycje finansowane z budżetu miasta stołecznego, mają ogromny wpływ na poprawę wizerunku dzielnicy Praga-Południe. Która jeszcze parę lat temu w Warszawie traktowana była po macoszemu. Dzięki działalności ludzi związanych z Pragą-Południe, poszerza się różnorodność ciekawych miejsc raz obszarów zielonych na terenie dzielnicy.  Stają się one miejscem spotkań, które przyciąga miłośników kultury, sportu i historii. 
W ramach działania Urzędu Dzielnicy Praga-Południe organizowanych jest wiele przedsięwzięć, m.in:

  • konkurs piosenki francuskiej „Zaśpiewaj na Francuskiej” dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  • konkurs „Ośmiu Wspaniałych” skierowany do wrażliwej młodzieży, która zajmuje się działalnością woluntarystyczną
  • co roku organizowany Koncert Noworoczny.

Odpowiedz